Kierowcy

Badania psychotechniczne

Badania psychotechniczne kierowców – Psychotesty

Badaniu psychotechnicznemu z zakresu psychologii transportu podlegają:

 • kandydaci na kierowców oraz kierowcy kat. C, C+E, D, D+E
 • kierowcy pojazdów uprzywilejowanych ( m.in. Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego)
 • kierowcy przewożący wartości pieniężne
 • kierowcy taksówek
 • instruktorzy i egzaminatorzy nauki jazdy
 • kandydaci na instruktorów i egzaminatorów
 • kierowcy rajdowi i wyścigowi

Jak wygląda badanie psychotechniczne kierowcy?

Składa się ono z kilku etapów:

 • Pierwszy etap to swobodna rozmowa w celu lepszego poznania osoby badanej, czyli tzw. wywiad psychologiczny. Pozwala ona psychologowi na zebranie informacji na temat preferencji, przyzwyczajeń oraz specyfiki wykonywanej pracy.
 • Drugi etap polega na badaniu funkcji uwagi (między innymi koncentracji i podzielności uwagi) oraz wykonywaniu testów psychologicznych mających na celu określenie cech osobowości, poziomu funkcjonowania intelektualnego, umiejętności radzenia sobie w stresujących sytuacjach.
 • Trzeci etap to badanie sprawności psychomotorycznej, które dzięki użyciu aparatury pozwala na określenie koordynacji wzrokowo – ruchowej, szybkości reakcji oraz adekwatności reakcji na wyświetlane bodźce.

Badania wykonywane są w przyjaznej i bezstresowej atmosferze, co sprawia, że stres poprzedzający badanie okazuje się zupełnie niepotrzebny.

Jak długo trwa badanie?

Zarówno w pracowni w Bielsku-Białej, jak i w Czechowicach-Dziedzicach korzystamy z nowoczesnej, w pełni skomputeryzowanej aparatury umożliwiającej szybkie przetwarzanie wyników badania, a tym samym skrócenie czasu jego trwania. Badanie psychotechniczne trwa około godziny. Czas trwania badania zależy od tempa pracy osoby badanej. Każdy z etapów badania oraz jego wynik jest omawiany na bieżąco z psychologiem, co bardzo cenią sobie nasi klienci.

Co należy zabrać ze sobą na psychotesty?

 • dowód osobisty lub paszport
 • okulary lub soczewki kontaktowe (jeśli występuje wada wzroku)
 • skierowanie – jeśli zostało wydane
 • dane firmy do wystawienia faktury – jeśli chce się otrzymać fakturę
 • dobry humor
Masz pytanie? Chcesz się umówić na wizytę? Zadzwoń lub napisz e-mail!

Jak przygotować się do badania psychologicznego?

Na badanie należy przyjść wyspanym, wypoczętym, zdrowym i uśmiechniętym, ponieważ nie ma powodów do stresu – to badanie, nie egzamin 🙂 Co najmniej na 24h przed badaniem nie powinno się spożywać alkoholu ani innych środków odurzających, obniżających sprawność psychomotoryczną.

Jak często należy wykonywać badania psychotechniczne przez kierowców?

Orzeczenie o braku bądź istnieniu przeciwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy lub do kierowania pojazdem jest ważne przez 5 lat dla kierowców do 60 roku życia oraz 2,5 roku dla kierowców powyżej 60 roku życia.

Przedstawiciele handlowi oraz inne osoby prowadzące pojazd w ramach obowiązków służbowych (kat. B)

Według zaleceń Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi badanie pracowników, którzy w ramach wykonywanej pracy kierują pojazdami silnikowymi i nie podlegają ustawie o transporcie drogowym powinno obejmować badanie oceniające widzenie zmierzchowe i zjawisko olśnienia oraz testy sprawności psychoruchowej czyli tzw. psychotesty.

Poza badaniami psychologicznymi podczas badań wstępnych pracownik ma obowiązek wykonać badania lekarskie: ogólnolekarskie, okulistyczne, neurologiczne.

Badanie psychologiczne kończy się wydaniem zaświadczenia o wykonaniu konsultacji psychologicznej. Psycholog nie określa terminu ważności badania. Może to zrobić na życzenie osoby badanej lub pracodawcy.

Zadzwoń teraz