Warto wiedzieć

Badania psychologiczne / psychotesty

Kto korzysta z badań psychotechnicznych?
 • kierowcy pojazdów pow. 3,5 t.,
 • kierowcy rajdowi i wyścigowi,
 • kierowcy prowadzący pojazd w ramach obowiązków służbowych, np. przedstawiciele handlowi,
 • instruktorzy i egzaminatorzy nauki jazdy,
 • kierowcy taksówek, pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne,
 • operatorzy maszyn (np. koparek, żurawi, dźwigów, wózków widłowych, suwnic),
 • osoby pracujące na wysokości,
 • osoby pracujące na stanowiskach górniczych,
 • osoby skierowane na badania przez lekarza, który w wyniku badania lekarskiego stwierdził konieczność przeprowadzenia badania psychologicznego,
 • osoby skierowane przez Starostę (alkohol, punkty, wypadek).
Kto kieruje na badania psychotechniczne?
 • lekarz medycyny pracy
 • pracodawca
 • z mocy działania niektórych ustaw sami jesteśmy zobowiązani przestrzegać terminów badań okresowych
Jak przygotować się do badania psychotechnicznego?

Na badanie należy przyjść zdrowym, wyspanym, wypoczętym i uśmiechniętym, ponieważ nie ma powodów do stresu – to badanie, nie egzamin 🙂 Co najmniej na 24h przed badaniem nie powinno się spożywać alkoholu ani innych środków odurzających, obniżających sprawność psychomotoryczną.

Co zabrać ze sobą na badanie?
 • dowód osobisty lub paszport
 • okulary lub soczewki kontaktowe (jeśli występuje wada wzroku)
 • skierowanie (jeśli zostało wydane)
 • dane firmy do wystawienia faktury – w przypadku, gdy skierowanie wydał pracodawca lub chce się otrzymać fakturę
 • dobry humor 🙂
Jak przebiega badanie psychotechniczne?

Badanie składa się z kilku etapów:

 • Pierwszy etap to zebranie informacji, czyli tzw. wywiad psychologiczny,
 • Drugi etap polega na wykonywaniu testów psychologicznych mających na celu określenie cech osobowości, poziomu funkcjonowania intelektualnego, umiejętności radzenia sobie w stresogennych sytuacjach.
 • Trzeci etap to badanie sprawności psychofizycznej. Do badań wykorzystujemy nowoczesną, w pełni skomputeryzowaną aparaturę pozwalającą na skrócenie czasu badania.

Każdy z etapów badania i jego wynik jest omawiany na bieżąco z psychologiem, co bardzo sobie cenią nasi klienci. Badania wykonywane są w przyjaznej i bezstresowej atmosferze.

Ile trwa badanie psychotechniczne?

Czas trwania badania jest zróżnicowany i zależy od rodzaju badania oraz tempa pracy osoby badanej i zazwyczaj wynosi od 20 minut do 1,5 godziny. Badanie operatorów oraz osób pracujących na wysokościach trwa średnio 30 – 40 minut, natomiast badanie kierowcy około 1 godziny.

Ile kosztuje badanie psychotechniczne?

Koszt zależy od rodzaju badania, stanowiska, na jakie badania są potrzebne, oraz od ustawy, która reguluje dane stanowisko pracy. W naszym centrum ceny oscylują w granicach 30 – 150zł. Zapraszamy do zapoznania się z naszym cennikiem – cennik.

Co w razie niepowodzenia?

Jeśli wyniki są złe, badanie lub konkretne zadanie zostają powtórzone. Może to nastąpić od razu (jeśli badany wyrazi taką chęć) lub w innym terminie. Bez obaw! Wiemy, że może działać stres, zmęczenie lub chwilowa niedyspozycja. Za ewentualne „poprawki” klient nie ponosi dodatkowych kosztów.

Jaki jest termin ważności badania psychotechnicznego?

W przypadku kierowców zawodowych do 60 r. ż – 5 lat, po 60 r.ż. – 30 miesięcy. Według zaleceń Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi badanie pracowników, którzy w ramach wykonywanej pracy kierują pojazdami silnikowymi i nie podlegają ustawie o transporcie drogowym powinno obejmować: Badanie wstępne:

 • Badania lekarskie: ogólnolekarskie, okulistyczne, neurologiczne;
 • Badania pomocnicze: testy sprawności psychoruchowej, badanie oceniające widzenie zmierzchowe i zjawisko olśnienia, oznaczenie poziomu glukozy

Badanie okresowe:

 • Badania lekarskie – ogólnolekarskie, okulistyczne, w zależności od wskazań neurologiczne
 • Badania pomocnicze – badanie oceniające widzenie zmierzchowe i zjawisko olśnienia*, oznaczenie poziomu glukozy; w zależności od wskazań testy sprawności psychoruchowej.

Częstotliwość badań profilaktycznych to: Do 50 r.ż. – co 3 – 4 lata, Powyżej 50 r.ż. – co 2 lata, *co 4 – 6 lat, a po 60 r.ż. – co 2 – 3 lata.

Akty prawne na podstawie których realizowane są badania w naszym centrum
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagajacych szczególnej sprawności psychofizycznej
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji
Masz pytanie? Chcesz się umówić na wizytę? Zadzwoń lub napisz e-mail!
Zadzwoń teraz