Cennik badań psychologicznych

Profesjonalizm nie zawsze oznacza duże wydatki

Kierowcyod 80zł
Zawodowi wszystkich kategorii prawa jazdy150zł
Taksówek, pojazdów uprzywilejowanych, przewożący wartości pieniężne oraz przewożący osoby150zł
Kierujący samochód osobowy (kat. B) w ramach obowiązków służbowych80zł
Egzaminatorów i instruktorów nauki jazdy150zł
Skierowani na badanie przez Prezydenta Miasta / Starostę150zł
Rajdowi i wyścigowi150zł
Operatorzyod 60zł
Wózków widłowych60zł
Maszyn i urządzeń budowlanych np. koparek, dźwigów, żurawi, zwyżek, podestów ruchomych, spycharek, walców drogowych)60zł
Suwnic (sterowanych z poziomu roboczego lub z kabiny)60zł
Maszyn i innego sprzętu wymagającego badań psychologicznych60zł
Skierowani przez Prezydenta Miasta / Starostę / Lekarzaod 150zł
Kierujący, który przekroczył liczbę 24 punktów karnych150zł
Kierujący pojazdem w stanie nietrzeźwości150zł
Sprawca wypadku drogowego150zł
Kierujący, który w okresie próbnym popełnił dwa wykroczenia150zł
Ze skierowaniem od lekarza150zł
Badania na brońod 150zł
Osób ubiegających się o zezwolenie na broń lub chcących przedłużyć licencję250zł
Osób posiadających lub ubiegających się o prawo do wykonywania działalności gospodarczej lub bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją150zł
Osób posiadających lub ubiegających się o pozwolenie do nabywania oraz przechowywania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego150zł
Inspektorów transportu drogowego 150zł
Górników pracujących przy materiałach wybuchowych150zł
Górnicyod 60zł
Maszyniści lokomotyw, kolejek podwieszanych, spągowych pod ziemią120zł
Rewidenci urządzeń systemów łączności, alarmowania i bezpieczeństwa120zł
Elektromonterzy maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1KV i powyżej 1KV pod ziemią120zł
Operatorzy agregatów cementacyjnych, zasobników oraz urządzeń do intensyfikacji wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego albo składowania dwutlenku węgla120zł
Górnicy strzałowi, wydawcy środków strzałowych150zł
Pozostałe stanowiska górnicze60zł
Sędziowie, kuratorzy sądowi, prokuratorzy, komornicy 
Badanie osób ubiegających się o objęcie urzędu sędziego, kuratora sądowego, prokuratora, komornika200zł
Detektywi 
Badanie osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie licencji detektywa150zł
Ochroniarze 
Badanie osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie licencji pracownika ochrony fizycznej150zł
Strażnicy miejscy / gminni 
Badanie osób ubiegających się o stanowisko strażnika miejskiego150zł
Inspektorzy transportu drogowego 
Badanie osób ubiegających się o stanowisko strażnika miejskiego150zł
Badania pracowników zabezpieczenia technicznego 
Badanie osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego130zł
Inne badania psychotechniczneod 30zł
Badania osób pracujących na wysokości (do 3m i powyżej 3m)60zł
Badania widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie30zł
Badania na inne stanowiska wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej60zł
Badania na dwa (lub więcej) stanowiska wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej80zł

Masz pytanie? Chcesz się umówić na wizytę? Zadzwoń lub napisz e-mail!
Zadzwoń teraz