Cennik badań psychologicznych

Profesjonalizm nie zawsze oznacza duże wydatki

Kierowcy
Zawodowi wszystkich kategorii prawa jazdy150zł
Taksówek, pojazdów uprzywilejowanych, przewożący wartości pieniężne oraz przewożący osoby150zł
Kierujący samochód osobowy (kat. B) w ramach obowiązków służbowych130zł
Egzaminatorów i instruktorów nauki jazdy150zł
Skierowani na badanie przez Prezydenta Miasta / Starostę150zł
Rajdowi i wyścigowi150zł
Operatorzy
Wózków widłowych90zł
Maszyn i urządzeń budowlanych np. koparek, dźwigów, żurawi, zwyżek, podestów ruchomych, spycharek, walców drogowych)90zł
Suwnic (sterowanych z poziomu roboczego lub z kabiny)90zł
Maszyn i innego sprzętu wymagającego badań psychologicznych90zł
Skierowani przez Prezydenta Miasta / Starostę / Lekarza
Kierujący, który przekroczył liczbę 24 punktów karnych150zł
Kierujący pojazdem w stanie nietrzeźwości150zł
Sprawca wypadku drogowego150zł
Kierujący, który w okresie próbnym popełnił dwa wykroczenia150zł
Ze skierowaniem od lekarza150zł
Badania na broń
Osób ubiegających się o zezwolenie na broń lub chcących przedłużyć licencję250zł
Osób posiadających lub ubiegających się o prawo do wykonywania działalności gospodarczej lub bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją150zł
Osób posiadających lub ubiegających się o pozwolenie do nabywania oraz przechowywania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego150zł
Inspektorów transportu drogowego150zł
Górników pracujących przy materiałach wybuchowych150zł
Górnicy
Maszyniści lokomotyw, kolejek podwieszanych, spągowych pod ziemią150zł
Rewidenci urządzeń systemów łączności, alarmowania i bezpieczeństwa150zł
Elektromonterzy maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1KV i powyżej 1KV pod ziemią150zł
Operatorzy agregatów cementacyjnych, zasobników oraz urządzeń do intensyfikacji wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego albo składowania dwutlenku węgla150zł
Górnicy strzałowi, wydawcy środków strzałowych150zł
Pozostałe stanowiska górnicze80zł
Sędziowie, kuratorzy sądowi, prokuratorzy, komornicy
Badanie osób ubiegających się o objęcie urzędu sędziego, kuratora sądowego, prokuratora, komornika200zł
Detektywi
Badanie osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie licencji detektywa150zł
Ochroniarze
Badanie osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie licencji pracownika ochrony fizycznej150zł
Strażnicy miejscy / gminni
Badanie osób ubiegających się o stanowisko strażnika miejskiego150zł
Inspektorzy transportu drogowego
Badanie osób ubiegających się o stanowisko strażnika miejskiego150zł
Badania pracowników zabezpieczenia technicznego
Badanie osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego130zł
Inne badania psychotechniczne
Badania osób pracujących na wysokości (do 3m i powyżej 3m)90zł
Badania widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie50zł
Badania na inne stanowiska wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej90zł
Badania na dwa (lub więcej) stanowiska wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej120zł
Masz pytanie? Chcesz się umówić na wizytę? Zadzwoń lub napisz e-mail!
Zadzwoń teraz